Công ty TNHH Xây dựng Điền Vĩ Thành: Vi phạm Luật Đất đai

Giảm lãi suất, nhà đầu tư có quay lại bất động sản?
Thanh tra từng kết luận thế nào về công trình của ca sĩ Mỹ Linh?
Cục Quản lý Nhà: Luật Du lịch đã quy định pháp lý của condotel

Ngày 31/1/2018, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng Quách Hoàng Sáu đã ký thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật của chủ đầu tư (CDT) dự án khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu, phường 2, đô thị Sóc Trăng.

Theo thông báo, hồ sơ pháp lý dự án khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu do Công ty TNHH Xây dựng Điền Vĩ Thành làm CDT được thực hiện 1 phần đúng quy định về trình tự thủ tục đầu tư dự án nhà ở thương mại. Các cơ quan có thẩm quyền đã cấp các thủ tục có liên quan và CDT đã phê duyệt dự án theo quy định.

Bên cạnh đấy, CDT đã thi công 1 số hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án căn bản cung cấp công đoạn GĐ 1 (năm 2016 – quý 4/2018) theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2234/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, kiểm tra thực ở tình trạng sử dụng đất (SDĐ) của CDT có hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho thấy, ở thời điểm CDT áp dụng thi công nhà ở thuộc lô A3 và B3, CDT chưa đã đi vào hoạt động nghĩa vụ tài chính và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ (25 căn đang triển khai thi công gồm lô A3, 7 căn và lô B3, 18 căn) đã vi phạm điểm g Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai. Sau khi UBND tỉnh có chỉ đạo thành lập đoàn thanh tra dự án khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu, doanh nghiệp đã nộp 10 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước (nộp ngày 27/11/2017) đối có phần đất đang thi công thuộc lô A3 và B3.

Từ khi phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai theo thông báo của cơ quan thuế, Công ty Điền Vĩ Thành thực hiện chưa đầy đủ theo quy định. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có Công văn số 980 ngày 01/6/2017 về việc nộp tiền SDĐ và cấp GCNQSDĐ đối có doanh nghiệp. Hiện ở, Công ty TNHH Xây dựng Điền Vĩ Thành thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng theo thời gian quy định ở Công văn số 980 của UBND tỉnh.

Về tình hình triển khai thực hiện dự án, Công ty TNHH Xây dựng Điền Vĩ Thành đã huy động vốn 9 căn nhà có hình thức kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai nhưng chưa thực hiện các thủ tục để kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai là chưa tuân thủ quy định ở Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, vi phạm khoản 3, Điều 35 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ: “Vi phạm quy định về huy động vốn hoặc chuyển nhượng theo hình thức ứng tiền trước trong đầu tư thi công đối có dự án phát triển nhà ở, dự án kinh doanh BĐS”. Điển hình, Hợp đồng số 009/HĐ ngày 12/4/2017 giữa Công ty TNHH Điền Vĩ Thành có ông Trần Trọng Khiêm, qua kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp đã huy động vốn căn nhà số 01 (đang thi công, căn bản xong phần thô 1 trệt + 2 lầu) thuộc lô A2, giá phân phối 2,125 tỷ đồng khi chưa cung cấp điều kiện kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai: Chưa được Sở Xây dựng tham khảo, chấp thuận việc nhà ở đủ điều kiện được phân phối; chưa có hồ sơ bảo lãnh của ngân hàng thương mại về phân phối nhà ở hình thành trong tương lai.

Qua thanh tra chưa phát hiện CDT có dấu hiệu phân phối nền nhà ở trong dự án.

Căn cứ kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chỉ đạo thanh tra chuyên ngành xử lý vi phạm hành chính đối có hình thức huy động vốn phân phối nhà ở hình thành trong tương lai và các vấn đề tồn ở, sai sót về quy hoạch trong quá trình tổ chức thi công thi công dự án theo quy định của pháp luật hiện hành. Phối hợp các sở, ngành có liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục sai sót, tồn ở đối có dự án nêu trên của CDT. Hướng dẫn CDT hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai và các thủ tục có liên quan trong quá trình triển khai dự án nếu CDT gặp gặp khó, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho CDT triển khai thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp CDT đã đi vào hoạt động hồ sơ, thủ tục về đất đai, tham mưu UBND tỉnh cấp GCNQSDĐ cho Công ty TNHH Xây dựng Điền Vĩ Thành đối có các lô đất đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai của nhà đầu tư.

Cục Thuế đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương nộp tiền thuê đất, tiền SDĐ và các khoản tiền chậm nộp tiền thuê đất, chậm nộp tiền SDĐ theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp có các đơn vị có liên quan phân tách lại hiệu quả kinh tế đối có dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư.

CDT khẩn trương bổ sung, đã đi vào hoạt động các thủ tục pháp lý về đất đai, đặc trưng là 25 căn đã và đang triển khai thi công thuộc các lô A3 và lô B3. Khẩn trương nộp tiền thuê đất hơn 3 tỷ đồng; tiền SDĐ hơn 29 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuê đất, chậm nộp tiền SDĐ 0,03%/ngày. Nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ dự án khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu theo quy định.

Ngoài ra, CDT cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai theo quy định ở Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh BĐS năm 2014.


Blog.webb.vn – Theo Thanh tra

Xem thêm tài liệu ở đấy Blog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0