Đà Nẵng lên tiếng về bảng giá đất mới

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra dự án xây 3,8km đường đổi 180ha đất
TP. HCM: Chỉ đạo ngăn chặn sang nhượng đất trái phép
Thanh tra việc quản lý, sử đất nông nghiệp tại Phú Quốc

Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) TP Đà Nẵng vừa cho thấy việc điều chỉnh Bảng giá đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng cho thấy, Khoản 1 điều114 Luật Đất đai 2013 quy định: Bảng giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh thi công căn cứ nguyên tắc, biện pháp định giá đất và khung giá đất; được HĐND cùng cấp thông qua trước lúc ban hành. Bảng giá đất được thi công theo định kỳ 05 năm 1 lần; được mở bán công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

Ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng

Thực hiện đúng luật

Theo Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng, trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho thích hợp.

Về các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất, theo ông Hùng có hai trường hợp: Thứ nhất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự; thứ hai, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong dao động thời gian từ 180 ngày trở lên.

Đối với Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định 46/2016/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 20/12/2016 (áp dụng kể từ ngày 01/01/2017). Qua 2 năm áp dụng, giá giao dịch phổ biến trên thị trường BĐS tại Đà Nẵng có nhiều biến động, có một số khu vực biến động rất lớn.

“Theo chứng thư thẩm định giá của Công ty CP Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam về giá phổ biến tại thời điểm nghiên cứu kỹ điều chỉnh bảng giá đất thì giá đất tại đô thị mật độ tăng bình quân là 4,13 lần (cao nhất 9 lần, thấp nhất 1,86 lần), về giá đất ở nông thôn mật độ tăng bình quân là 2,66 lần (cao nhất 6,83 lần, thấp nhất 1,2 lần). Đồng thời trong năm 2017 trên địa bàn đô thị đã áp dụng đặt mới tên đường một số tuyến đường, cần phải cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Do đó, căn cứ theo quy định thì phải điều chỉnh Bảng giá đất” – ông Hùng nhấn mạnh.

Chờ chủ kiến Thủ tướng

Liên quan đến tin tức người dân nợ đất tái an cư phản ánh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng cho thấy: Theo số liệu báo cáo của Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất tính đến ngày 31/01/2019, tổng số hộ nợ là 7.189 hộ. Trong đó, số hộ nợ đất tái an cư là 6.958 hộ, số tiền 866,562 tỷ đồng.

Cũng theo ông Hùng, quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành).

Đà Nẵng vừa sửa đổi bảng giá đất nhiều tuyến đường trên địa bàn TP

Trước thắc mắc của người dân về thời điểm nâng giá đất như hiện hành họ không được tin tức để áp dụng nộp khoản tiền nợ trước đó, tránh hiện trạng nộp số tiền quá lớn, có hộ chênh lệch trên cả tỷ đồng, ông Hùng dẫn lại các bước ban hành bảng giá đất điều chỉnh lần này.

Cụ thể, tháng 01/2018, Ủy ban nhân dân đô thị giao Sở Tài chính thực hiện ký hợp đồng với đơn vị giải đáp để khảo giá đất phổ biến thị trường nhằm điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn đô thị. Trong thời gian từ Quý II/2018 đến Quý III/2018, đơn vị giải đáp khảo sát giá đất thị trường, sau đó lấy chủ kiến của Ủy ban nhân dân các quận huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã. Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận huyện đã thống nhất về giá đất phổ biển thị trường mà đơn vị giải đáp khảo sát và đã được Hội đồng thẩm định Bảng giá đất thống nhất, thông quan.

Ngày 09/8/2018, Sở Tài chính có Công văn số 2654/STC-GCS về việc chuyển kết quả khảo sát giá đất phổ biến thị trường trên địa bàn đô thị Đà Nẵng năm 2018 qua Sở Tài nguyên Môi trường để áp dụng các bước tiếp theo; theo đó, ngày 17/9/2018, Sở Tài nguyên Môi trường đã có Công văn số 2993/STNMT-CCQLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan để lấy chủ kiến. Sở Tài nguyên Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất, trình Ủy ban nhân dân đô thị, trình Hội đồng nhân dân để ban hành Bảng giá đất điều chỉnh. Đến ngày 31/01/2019, Ủy ban nhân dân đô thị ban hành Quyết định số 06/2019 QĐ-Ủy ban nhân dân về sửa đổi Bảng giá các loại đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 24/12/2016.

“Như vậy, việc điều chỉnh bảng giá đất được thi công suốt trong quãng thời gian từ Quý II đến cuối Quý IV/2018.Về việc tin tức cho người dân để áp dụng nộp khoản tiền nợ, thời gian nộp tiền sử dụng đất đã được quy định tại các điều khoản của Hợp đồng giữa người dân với Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất”.

Theo ông Hùng, đối với các hộ gia đình bị giải tỏa và nợ tiền đất tái an cư quá hạn 5 năm, Ủy ban nhân dân TP đã có văn bản xin chủ kiến của Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan. “Theo đó, Bộ Tài chính replay: Trong thời gian mong chờ chủ kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Ủy ban nhân dân TP thực hiện việc thu nợ tiền sử dụng đất tái an cư theo đúng quy định tại Nghị định 45/2014. Do đó, vấn đề này phải đợi chủ kiến của Thủ tướng Chính phủ” – ông Hùng cho thấy

Blog.webb.vn – Theo DDDN

Xem thêm tin tức tại đây Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: