Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Bình

Coi chừng sập bẫy mua nhà, đất giá rẻ cuối năm
Chuyện lạ Nghệ An: Đường vào rộng 6m, nhưng “nhét” chung cư 22 tầng
Lộ diện sai phạm “khủng” của Samco: Bất tuân chỉ đạo, vung vãi của công

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Ninh Bình.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Ninh Bình có 87.235 ha đất nông nghiệp, chiếm 62,9%; đất phi nông nghiệp là 48.906 ha, chiếm 35,27%; đất chưa sử dụng 2.538 ha, chiếm 1,83%.

Đối có một vài khu công dụng, đến năm 2020, khu bảo tồn môi trường xung quanh và phong phú sinh học có 2.447 ha đất, chiếm 1,76%; khu phát triển công nghiệp 1.472 ha, chiếm 1,06%; khu thành phố 9.877 ha, chiếm 7,12%; khu dân cư nông thôn có 21.633 ha, chiếm 15,6%.

Từ 2016-2020, 11.945 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 2.079 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 72 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình căn cứ vào Nghị quyết này điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của Tỉnh theo chỉ tiêu một vài loại đất đã được Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Trong đấy, rà soát điều chỉnh quy hoạch của một vài ngành, lĩnh vực, một vài địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất nghiêm ngặt cung cấp đề nghị phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh không chuyển diện tích đất có rừng môi trường xung quanh hiện có sang mục đích sử dụng khác, trừ một vài dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc một vài dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc một vài dự án phục vụ đề nghị phát triển kinh tế – xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định; giám sát nghiêm ngặt một vài dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, nhất là đối có một vài dự án khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch.

Tỉnh Ninh Bình phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả…

Blog.webb.vn – Theo VGP

Xem thêm tài liệu ở đấy Blog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0