Điều kiện được công nhận quyền sở hữu nhà ở đối với Việt kiều

Hà Giang cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo sai luật do ‘nhầm lẫn’
Đà Nẵng: Phát hiện nhiều khách sạn nâng tầng, thêm phòng
NBB “gắn danh” chủ đầu tư dự án Carina trên website chỉ cho oai!

So có Luật Nhà ở năm 2005, Luật Nhà ở năm 2014 được Quốc hội nước ta ban hành ngày 25/11/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2015), có nhiều quy định mới về đối tượng, điều kiện được có nhà ở ở Việt Nam đối có người Việt Nam an cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài theo hướng mở rộng hơn về đối tượng và thông thoáng hơn về điều kiện được có nhà ở ở Việt Nam.

Trường hợp vẫn có quốc tịch Việt Nam thì sẽ có quyền và nghĩa vụ đối có nhà ở và đất theo quy định của Luật Đất đai và Luật nhà ở. Cụ thể:

Điều 186 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất ở của người Việt Nam an cư ở nước ngoài được có nhà ở ở Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam an cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam như sau:

1. Người Việt Nam an cư ở nước ngoài thuộc những đối tượng có quyền có nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì có quyền có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam.

2. Người Việt Nam an cư ở nước ngoài được có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam có những quyền và nghĩa vụ sau đó:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định ở Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển quyền sử dụng đất ở khi phân phối, tặng cho, để thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam an cư ở nước ngoài thuộc diện được có nhà ở ở Việt Nam để ở; tặng cho nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở cho Nhà nước, cùng đồng dân cư, tặng cho nhà tình nghĩa theo quy định ở điểm c khoản 2 Điều 174 của Luật này.

Trường hợp tặng cho, để thừa kế cho đối tượng không thuộc diện được có nhà ở ở Việt Nam thì đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở;

c) Thế chấp nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở tổ chức tín dụng được phép vận hành ở Việt Nam;

d) Cho thuê, ủy quyền quản lý nhà ở trong thời gian không sử dụng.

Theo quy định ở Khoản 2 Điều 7 và Khoản 1; Điểm b Khoản 2 Điều 8 Luật Nhà ở năm 2014, người Việt Nam an cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được có nhà ở Việt Nam.

Điều kiện được công nhận quyền có nhà ở đối có người Việt Nam an cư ở nước ngoài là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và phải có nhà ở hợp pháp thông qua hình thức mua, thuê mua nhà ở thương mại của công ty, hợp tác xã kinh doanh nhà đất; mua, nhận tặng cho, nhận đổi, nhận thừa kế nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; nhận mua phân phối quyền sử dụng đất ở trong dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại được phép phân phối nền để tự tổ chức thi công nhà ở theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Nhà ở, đối có người Việt Nam an cư ở nước ngoài khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất thì phải có pháp lý sau đó:

– Trường hợp có hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu.

– Trường hợp có hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo pháp lý chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc pháp lý xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc pháp lý khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu khách mua thuộc đối tượng được có nhà ở ở Việt Nam, được phép nhập cảnh vào Việt Nam, khách mua sẽ được có nhà ở, có những quyền của chủ có nhà ở trong đó có quyền được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đối có nhà ở thuộc quyền có.


Blog.webb.vn – Theo Đầu tư Chứng khoán

Xem thêm tài liệu ở đó Blog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1