Hà Nội xin cơ chế đặc thù để có thể lập 4 quận mới

Chặn sốt đất cần đồng bộ
Mất tiền oan vì “sở hữu kỳ nghỉ”
Nguồn cung biến động, giá bất động sản có thể bị đẩy cao hơn


Hà Nội mong muốn thành lập 4 quận mới vào năm 2020

Do 4 huyện Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm chưa đạt đủ tiêu chí thành lập quận, Hà Nội sẽ xin cơ chế đặc thù của Chính phủ. Dự kiến TP sẽ lập 4 quận mới vào 2020. Mới đây, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cho thấy thêm đang lập đề án để thành lập 4 quận mới là Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức vào năm 2020.

Tuy nhiên, Hà Nội cho thấy thêm 4 huyện này nhưng vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt đủ điều kiện để chuyển thành quận. Cụ thể như cân đối thu chi ngân sách, đầu tư hạ tầng khung, mật độ đường cơ sở giao thông thành thị, mật độ nước thải thành thị, đường thành thị được chiếu sáng, đất cây xanh công cộng…

Do đó, Hà Nội sẽ báo cáo, xin chủ kiến Chính phủ cho phép Hà Nội được tiến hành cơ chế đặc thù về tài chính để tạo nguồn lực đầu tư giúp các huyện cách tân và phát triển lên quận.

Việc điểu chỉnh tổng thể quy hoạch 3 quận trên, Hà Nội cho thấy thêm sẽ kêu gọi đầu tư từ nguồn xã hội hóa thông qua việc thuê tổ chức nước ngoài thực hiện. Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch tại 3 quận này là giảm mật độ, tăng chiều cao.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội cũng Ủy ban nhân dân các huyện bổ sung, đã đi vào hoạt động danh mục các dự án nhà ở đầu tư công vào cuối tháng 3 tới để trình Thành phố, báo cáo HĐND Thành phố tham khảo, chọn lọc lập chỉ giới đường đỏ, tổ chức cắm mốc tạo điều kiện cho các huyện giải phóng mặt bằng sạch để thực hiện.

Hà Nội cũng cho thấy thêm sẽ triển khai linh hoạt các biện pháp lôi kéo đầu tư, nỗ lực phủ xanh các con đường, ngõ xóm trên địa bàn. Đẩy mạnh phát động các phong trào trồng cây xanh theo hướng vận động từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham dự trồng một cây xanh đến năm 2030.

Thành phố cũng sẽ tăng trưởng sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng mặt trời) phục vụ chiếu sáng công cộng. Ủy quyền cho các huyện đầu tư hệ thống điện mới bằng hệ thống điều hành thông minh, qua đó khuyến khích xã hội hóa để chắc chắn tiết kiệm chi ngân sách.

Về việc xử lý nước thải, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tìm hiểu, đề xuất cơ chế đặc thù về đơn giá, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 28/2 để báo cáo Bộ Xây dựng đầu tháng 3.

Ngoài ra, để tạo nguồn thu cho ngân sách, Hà Nội giao các huyện đẩy mạnh cách tân và phát triển các dịch vụ, cách tân và phát triển các cụm công nghiệp sạch, tăng trưởng lôi kéo đầu tư về du lịch, cách tân và phát triển làng nghề; quan tâm việc sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống làm quà lưu niệm cho du khách cũng như đầu tư thi công cách tân và phát triển các thiết chế văn hóa truyền thống cấp phường.

Dự kiến Hà Nội sẽ đã đi vào hoạt động đề án trong tháng 3 tới.

Tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Thủ tướng quy định về việc thành lập thành thị thuộc tỉnh, thị xã, quận phường tại điều 6, chương 2 nêu rõ: quận thuộc thành thị trực thuộc trung ương được thành lập khi đạt các tiêu chuẩn tại đây: a) Mật độ dân số đạt từ 10.000 người/km2 trở lên; b) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 90% trở lên so với tổng số lao động; c) Tỷ trọng công nghiệp – thi công và thương mại – dịch vụ – du lịch trong cơ cấu kinh tế đạt từ 90% trở lên; d) Hệ thống các công trình hạ tầng thành thị được thi công đồng bộ và hoàn chỉnh; đ) Có quy hoạch phân khu thành thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, đối với trường hợp quận được thành lập để mở rộng khu vực nội thành của thành thị trực thuộc Trung ương phải đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm đ và đạt từ 70% trở lên mức tiêu chuẩn quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này.

Blog.webb.vn – Theo Zing

.

Xem thêm tin tức tại đây Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: