Hướng dẫn mới nhất về tách thửa tại TP.HCM

10 lỗ hổng khiến thu ngân sách từ đất ngày càng giảm
Thanh tra từng kết luận thế nào về công trình của ca sĩ Mỹ Linh?
“Giải cứu” doanh nghiệp địa ốc lao đao vì dịch Covid-19

Trong thời gian chờ lập quy hoạch 1/500 cho một vài khu vực được tách thửa, hồ sơ tách thửa một vài khu đất có hình thành các con phố giao thông ở một vài quận, huyện phải chuyển cho Sở QH-KT có ý kiến.

Sau ba tháng UBND TP.HCM ban hành Quyết định 60/2017 quy định về tổng diện tích tối thiểu được tách thửa, Sở QH-KT đã có văn bản giải đáp 24 quận/huyện về điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nghiệm thu hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối có trường hợp tách thửa đất ở có hình thành các con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật theo chọn lọc này.

Theo Sở QH-KT, khu đất chỉ được thực hiện một vài thủ tục tách thửa sau khi người sử dụng đất thực hiện hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và được cơ quan công dụng nghiệm thu, tiếp nhận.

Lập quy hoạch 1/500 cho khu vực được tách thửa

Theo Quyết định 60, đối có một vài thửa đất có hình thành các con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật, UBND TP chỉ đạo UBND một vài quận/huyện phải lập tổ công tác liên ngành để tham khảo, giải quyết. Văn bản giải đáp của Sở QH-KT làm rõ trách nhiệm của một vài địa phương là phải thi công kế hoạch cụ thể từng năm, phân tách báo cáo kết quả định kỳ sáu tháng/lần trong việc tách thửa có hình thành các con phố giao thông.

Việc tách thửa phải căn cứ vào kế hoạch cụ thể từng năm của quận, huyện và căn cứ vào đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn đã được duyệt.

Về điểm này, Sở QH-KT nêu rõ quận, huyện phải xác định một vài khu vực quy hoạch công dụng đất dân cư đã đi vào hoạt động, đất dân cư đã đi vào hoạt động kết hợp chỉnh trang, kể cả đất dân cư thi công mới, đất sử dụng hỗn hợp có công dụng ở thuộc một vài trường hợp được tách thửa theo Quyết định 60, khẩn trương lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Việc này nhằm “làm cơ sở quản lý thành thị theo quy hoạch được duyệt trong công tác tách thửa đất ở kết hợp có công tác chỉnh trang thành thị ở khu vực” – văn bản của Sở QH-KT nêu.Việc tách thửa phải căn cứ vào kế hoạch cụ thể từng năm của quận, huyện. Ảnh: HTD

Sau khi lập quy hoạch 1/500, quận/huyện tổ chức họp tổ công tác liên ngành tham khảo và thống nhất phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối có một vài khu đất có nhu cầu tách thửa đất ở.

Sở QH-KT lưu ý để làm cơ sở cho việc tách thửa đất ở chắc chắn yêu cầu đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thích hợp có quy hoạch, UBND quận, huyện cần khẩn trương thi công kế hoạch tổ chức lập quy hoạch chi tiết thi công tỉ lệ 1/500 một vài khu đất quy hoạch có công dụng như đã nêu trên. Chậm nhất trong quý II-2018, quận, huyện phải gửi kế hoạch này cho Sở QH-KT để phối hợp thực hiện.

“Trong thời gian chờ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, một vài trường hợp tách thửa có hình thành các con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật, quận, huyện lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở QH-KT về quy hoạch trước khi chấp thuận cho tách thửa. Sở sẽ có ý kiến bằng văn bản chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận công văn của quận, huyện” – Sở QH-KT yêu cầu.

Đường giao thông phải theo quy hoạch được duyệt

Trong văn bản giải đáp, Sở QH-KT đã cụ thể một vài tiêu chí về các con phố giao thông nội bộ, cao độ nền và thoát nước mặt, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và tài liệu liên hệ khi tách thửa đất ở có hình thành các con phố giao thông.

Theo Sở QH-KT, lộ giới các con phố giao thông hình thành mới phải tuân thủ quy hoạch 1/2.000 hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được duyệt. Nếu các con phố từ 12 m trở lên phải chắc chắn có bề rộng tối thiểu là 7 m, vỉa hè không nhỏ hơn 1 m, lòng các con phố không nhỏ hơn 4 m.

Đối có các con phố giao thông hình thành mới kết nối có các con phố giao thông hẻm đã có quy hoạch lộ giới từ 7 m trở xuống thì các con phố giao thông hình thành mới không nhỏ hơn quy hoạch được duyệt. Trường hợp các con phố giao thông hẻm có lộ giới lớn hơn 7 m và nhỏ hơn 12 m thì các con phố giao thông hình thành mới không nhỏ hơn 7 m.

Đối có khu vực chưa có quy hoạch lộ giới hẻm thì lộ giới các con phố giao thông mới phải thích hợp có Quyết định 88/2007 của UBND TP quy định về lộ giới và quản lý các con phố hẻm trong khu dân cư đã đi vào hoạt động.

Nếu các con phố giao thông mới hình thành mà ảnh hưởng đến một vài hộ dân liền kề, theo Sở QH-KT, người sử dụng đất phải phối hợp có UBND phường, xã lấy ý kiến đồng thuận của hộ dân bị ảnh hưởng trước khi yêu cầu thỏa thuận phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Trách nhiệm của người sử dụng đất

– Đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo phương án được duyệt. Tuân thủ đúng việc đấu nối hệ thống cấp điện, nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn.

– Lập hồ sơ hoàn công và tổ chức nghiệm thu.

– Lập danh mục hồ sơ hoàn công.

– Bảo hành công trình theo quy định. Thời gian bảo dưỡng tính từ ngày ký biên bản bàn giao hạ tầng kỹ thuật và không ít hơn 12 tháng.

Blog.webb.vn – Theo PLO

Xem thêm tài liệu ở đó Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0