Quy định về đính chính, thu hồi giấy đỏ

Sốt đất có thể vẫn tiếp diễn trong năm Mậu Tuất
Tại sao chọn inox cuộn 304 giá cạnh tranh năm 2020
Xin lùi thông tuyến đường Hồ Chí Minh vì… thiếu 28.400 tỉ

Ông Lê Nguyên Đức (Đà Nẵng) hỏi: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng tổng diện tích đất” phải đính chính thu hồi theo điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 được hiểu như thế nào?

Theo ông Đức, giai đoạn này một vài cơ quan địa chính nhà đất ứng dụng không thống nhất về việc đính chính thu hồi giấy chứng nhận cấp không đúng tổng diện tích đất. Ông yêu cầu Bộ TN&MT giải đáp rõ từ ngữ trên theo quy định của Luật Đất đai.

Ông đưa ví dụ: Trường hợp thứ nhất, trong hồ sơ địa chính lưu trữ hiện trạng thửa đất biểu hiện 80 m2, giấy chứng nhận cấp vẫn 80 m2 nhưng khi bị khiếu nại, Phòng TN&MT lên đo đạc thực ở 85 m2. Hoặc hồ sơ địa chính 80 m2 nhưng trong giấy chứng nhận phát hiện ghi 85 m2. Trường hợp thứ hai, trong hồ sơ địa chính xác lập ban đầu, thửa đất đo đạc 80 m2, giấy chứng nhận đã cấp vẫn 80 m2, kiểm tra đo đạc thực ở vẫn đúng 80 m2. Khi bị nhà liền kề khiếu nại ranh giới chồng lấn, Phòng TN&MT cho rằng thu hồi đính chính giấy chứng nhận đã cấp sau ứng dụng điều luật trên “giấy chứng nhận cấp không đúng tổng diện tích đất” như trên.

Vậy, trường hợp nào phải đính chính thu hồi, trường hợp nào phải phân xử ở tòa án theo đúng thẩm quyền và đúng pháp luật?

Bộ TN&MT trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định ở Điều 106 của Luật Đất đai thì giấy chứng nhận đã cấp không đúng tổng diện tích là trường hợp tổng diện tích đã được cấp giấy chứng nhận không đúng có tổng diện tích thực ở đang sử dụng có đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật (cấp thiếu hoặc cấp thừa tổng diện tích). Trường hợp này Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp để cấp lại theo đúng quy định ở khoản 1 Điều 106 mà không thuộc trường hợp đính chính giấy chứng nhận đã cấp (quy định ở khoản 2 Điều 106).

Trường hợp trong quá trình viết giấy chứng nhận có sai sót trong việc ghi tài liệu vào giấy chứng nhận về tổng diện tích của người được cấp giấy chứng nhận so có tổng diện tích mà người sử dụng đất đã kê khai, được UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì chỉ cần đính chính sai sót mà không phải thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Trong hai trường hợp ông Đức nêu ví dụ, trường hợp thứ nhất giấy chứng nhận đã cấp không đủ tổng diện tích thực ở sử dụng do sai số trong đo đạc nên sẽ thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đấy cấp đổi lại giấy chứng nhận mới theo thủ tục quy định ở Điều 76 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp thứ hai giấy chứng nhận đã cấp đúng tổng diện tích thực ở sử dụng nên không thu hồi, không đính chính.

Blog.webb.vn – Theo PLO

Xem thêm tài liệu ở đấy Blog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0