Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ

Lộ diện sai phạm “khủng” của Samco: Bất tuân chỉ đạo, vung vãi của công
Toàn cảnh nhìn từ trên cao tuyến cáp treo dài nhất thế giới tại Việt Nam vừa khai trương
Chỉ một tháng đầu năm 2018, bất động sản đã thu hút 77,6 triệu USD

Ông Lê Nguyên Đức (Đà Nẵng) hỏi: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng qui mô đất” phải đính chính thu hồi theo Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 được hiểu như thế nào?

Điều kiện cấp lại sổ đỏ khi bị thu hồi… Trường hợp không phải đính chính sổ đỏ Hướng dẫn đính chính lại Giấy chứng nhận quyền sử…

Theo ông Đức, giai đoạn này những cơ quan địa chính nhà đất ứng dụng không thống nhất về việc đính chính thu hồi Giấy chứng nhận cấp không đúng qui mô đất. Ông Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp rõ từ ngữ trên theo quy định của Luật Đất đai.

Ông đưa ví dụ: Trường hợp thứ nhất, trong hồ sơ địa chính lưu trữ hiện trạng thửa đất biểu hiện 80m2, Giấy chứng nhận cấp vẫn 80m2, nhưng khi bị khiếu nại, Phòng Tài nguyên và Môi trường lên đo đạc thực ở 85m2. Hoặc hồ sơ địa chính 80m2 nhưng trong Giấy chứng nhận phát hiện ghi 85m2. Trường hợp thứ hai, trong hồ sơ địa chính xác lập ban đầu, thửa đất đo đạc 80m2, Giấy chứng nhận đã cấp vẫn 80m2, kiểm tra đo đạc thực ở vẫn đúng 80m2. Khi bị nhà liền kề khiếu nại ranh giới chồng lấn, Phòng Tài nguyên và Môi trường cho rằng thu hồi đính chính Giấy chứng nhận đã cấp sau ứng dụng điều luật trên “Giấy chứng nhận cấp không đúng qui mô đất” như trên.

Vậy, trường hợp nào phải đính chính thu hồi, trường hợp nào phải phân xử ở tòa án theo đúng thẩm quyền và đúng pháp luật?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định ở Điều 106 của Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận đã cấp không đúng qui mô là trường hợp qui mô đã được cấp Giấy chứng nhận không đúng có qui mô thực ở đang sử dụng có đủ điều kiện cấp giấy theo quy định của pháp luật (cấp thiếu hoặc cấp thừa qui mô). Trường hợp này Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp để cấp lại theo đúng quy định ở Khoản 1, Điều 106 mà không thuộc trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (quy định ở Khoản 2, Điều 106).

Trường hợp trong quá trình viết Giấy chứng nhận có sai sót trong việc ghi tài liệu vào Giấy chứng nhận về qui mô của người được cấp Giấy chứng nhận so có qui mô mà người sử dụng đất đã kê khai, được UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì chỉ cần đính chính sai sót mà không phải thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Trong 2 trường hợp ông Đức nêu ví dụ, trường hợp thứ nhất Giấy chứng nhận đã cấp không đủ qui mô thực ở sử dụng do sai số trong đo đạc nên sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đây cấp đổi lại Giấy chứng nhận mới theo thủ tục quy định ở Điều 76 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP .

Trường hợp thứ hai Giấy chứng nhận đã cấp đúng qui mô thực ở sử dụng nên không thu hồi, không đính chính.

Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp xen kẹt đã làm nhà ở?

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1