Sẽ xử lý trách nhiệm người đại diện nếu chậm bàn giao vốn nhà nước về SCIC

Xác định giá đất: Không rõ ràng quy định, không chế tài xử lý, ngân sách hụt thu nghìn tỷ
UBND TP.HCM đã điều chỉnh quy hoạch Thủ Thiêm của Thủ tướng như thế nào?
Biến tướng nhà ở xã hội : Chủ đầu tư – người mua trục lợi

Theo đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải khẩn trương rà soát tình hình triển khai có kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn để xác định rõ thời gian đã đi vào hoạt động.

Ảnh minh họa.

Văn phòng Chính phủ vừa có tin tức kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển công ty về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại công ty nhà nước và cách tân và phát triển công ty năm 2018; nhiệm vụ, biện pháp năm 2019.

Tại kết luận trên, phân tích năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc trưng quan trọng, có tác động lớn đến việc đã đi vào hoạt động có kế hoạch của cả GĐ 2016-2020, Phó Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan theo tính năng nhiệm vụ được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để ban hành đầy đủ, đúng công đoạn các cơ chế, chính sách bán hàng, văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 chưa đã đi vào hoạt động và theo có kế hoạch năm 2019; rà soát tất cả các văn bản pháp luật liên quan để ban hành chỉ dẫn, tháo gỡ vướng mắc gặp khó theo thẩm quyền, bảo đảm rõ nét, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thi công Đề án “Định hướng đã đi vào hoạt động thể chế, chính sách bán hàng, nâng cao chất lượng, hiệu quả lôi kéo và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2019.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, rà soát cơ chế, chính sách bán hàng pháp luật về thuế và các cơ chế, chính sách bán hàng khác liên quan đến các công ty có vốn đầu tư nước ngoài để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2019; tìm hiểu, trình Chính phủ Nghị quyết của Quốc hội về quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại công ty để Chính phủ trình Quốc hội tham khảo trong quý III/2019.

Bộ Công Thương rà soát, phân tích tình hình triển khai Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đề xuất việc chuyển giao các công ty, dự án địa ốc theo chọn lọc này về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty; báo cáo Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án địa ốc, công ty chậm công đoạn, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương trong tháng 2/2019.

Đẩy nhanh cổ phần hóa các công ty qui mô lớn

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại công ty tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công đoạn cổ phần hóa các công ty qui mô lớn trực thuộc theo quy định; công đoạn triển khai Đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Quy chế tài chính, Đề án cơ cấu lại toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh chủ động dự kiến các công việc liên quan để có thể triển khai ngay và có kết quả có kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh; đẩy nhanh việc cho chủ kiến, phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty cổ phần hóa trực thuộc, công ty thực hiện cổ phần hóa có đất đai nằm trên địa bàn.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo tính năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát tình hình triển khai có kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn để xác định rõ thời gian đã đi vào hoạt động, điều chỉnh cho thích hợp với tình hình thực tại, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/1/2019 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm, không thực hiện nội dung này.

Đối với các trường hợp không đã đi vào hoạt động đúng có kế hoạch năm 2018 đã được phê duyệt, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.

Các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo tính năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, thực hiện bàn giao phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, quyết toán công tác cổ phần hóa, xác định số phải nộp và nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cách tân và phát triển công ty; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đại diện phần vốn, các tổ chức cá nhân liên quan trong việc chậm, không thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.


Diaoconline.vn – Theo BizLive

Xem thêm tin tức tại đây Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: