Thẩm định lại tổng mức đầu tư tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Tình hình trái ngược ở hai thị trường lớn nhất nước
‘Nhà siêu mỏng, siêu méo là điểm đen, điểm nóng’
Ứng dụng inox tấm 304 uy tín

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể yêu cầu đến cuối tháng 3 phải đã đi vào hoạt động việc thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Kết luận cuộc họp về tình hình thẩm định dự án đường sắt thành phố TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương) ngày 26/2, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu một vài Bộ, ngành sớm có ý kiến góp ý để hoàn chỉnh hồ sơ, tờ trình thẩm định.

Cùng có đấy, một vài cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ GTVT và UBND TP HCM khẩn trương đẩy nhanh công đoạn thực hiện, chắc chắn đến cuối tháng 3 phải thẩm định xong theo yêu cầu của Chính phủ, làm cơ sở để Bộ GTVT đã đi vào hoạt động ý kiến thẩm định, báo cáo Chính phủ trước khi trình Quốc hội thảo luận, tham khảo ở Kỳ họp vào tháng 5 tới.

Tại cuộc họp, đại diện cơ quan, đơn vị thuộc một vài Bộ, ngành liên quan, Sở GTVT và Ban QLDA đường sắt thành phố TPHCM đã báo cáo làm rõ một vài nội dung liên quan đến dự án thi công tuyến đường sắt thành phố số 1 TPHCM (tuyến số 1: Bến Thành – Suối Tiên, tuyến số 2: Bến Thành – Tham Lương).

Đồng thời rà soát trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến quá trình thực hiện, chắc chắn việc thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án đúng theo quy định Nhà nước đã ban hành.


Tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên

Dự án đường sắt thành phố TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành – Suổi Tiên) được UBND TP HCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 có tổng mức đầu tư (TMĐT) hơn 17.000 tỷ đồng. Trên cơ sở một vài nội dung một vàih tân, rà soát, tính toán lại, theo yêu cầu của UBND TPHCM, một vài Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản ngày 25/8/2011 chấp nhận cho UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án có TMĐT trên 47.000 tỷ đồng.

Đến nay, công đoạn chung của dự án đạt dao động 50% khối lượng thực hiện (5/6 gói thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt dự toán và ký hợp đồng có nhà thầu trúng thầu để triển khai từ năm 2012). Tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng đạt 26%, vốn vay ODA đạt 38%.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND TPHCM đã đi vào hoạt động, phê duyệt Báo cáo tìm hiểu khả thi (dự án đầu tư) và thực hiện một vài thủ tục ký kết một vài hiệp định vay vốn có 03 nhà tài trợ (ADB, KfW, EIB) vào cuối năm 2008.

Trên cơ sở kết quả tìm hiểu của giải đáp, ý kiến của một vài Bộ, ngành liên quan và nhà tài trợ, UBND TPHCM đã phê duyệt đầu tư ở Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 có TMĐT là 26.116 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai kiến trúc, giải đáp phát hiện nhiều nội dung chưa thích hợp dẫn đến phải điều chỉnh kiến trúc cơ sở. Bên cạnh đấy, TMĐT cũng đã được cập nhật, tính toán lại.

Tại thời điểm tháng 8/2017, TMĐT chuẩn bị điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; căn bản đã đi vào hoạt động toàn nhà văn phòng, một vài công trình phụ trợ ở depot Tham Lương. Dự án đang trong GĐ đấu thầu tuyển chọn nhà thầu thi công song song có quá trình điều chỉnh dự án.

Dự án đường sắt thành phố TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương) là các dự án trung tâm quốc gia, về tiêu chuẩn phải thông qua Quốc hội về chủ trương điều chỉnh dự án.

Tại văn bản số 348/VPCP-CN ngày 11/1/2018 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trong đấy giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp có một vài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng và UBND TPHCM thẩm định việc điều chỉnh TMĐT dự án này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời gửi BộKế hoạch và Đầu tưđể chủ trì, phối hợp có UBND TPHCM thi công Báo cáo của Chính phủ, trình Quốc hội ở Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14.


Blog.webb.vn – Theo NDH

Xem thêm tài liệu ở đấy Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0