Thanh Hóa nói gì về các dự án của Tập đoàn xây dựng Miền Trung?

Dự án Mường Thanh Đà Nẵng: Chủ đầu tư có sống ngoài vòng pháp luật?
Đà Nẵng mạnh tay đổi 6.000 m2 đất vàng làm công viên
Tan vỡ ngàn tỷ, đại gia bỏ chạy niềm kiêu hãnh thành ác mộng

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, không có chuyện tỉnh Thanh Hóa ưu ái Tập đoàn thi công Miền Trung mà vi phạm các quy định đấu thầu; nếu phát hiện có sai phạm trong các bước đấu thầu ở các dự án địa ốc, cơ quan công dụng sẽ vào cuộc xử lý ngay.

Tập đoàn Miền Trung được Thanh Hóa giao 2,38ha đất để thực hiện dự án địa ốc Khu dân cư đường CSEDP tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Tiền Phong điện tử ngày 27/12/2018 có bài phản ánh Công ty CP Tập đoàn thi công Miền Trung (gọi tắt Tập đoàn thi công Miền Trung) trúng thầu nhiều dự án địa ốc lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vậy các dự án địa ốc này đã được thực hiện hoặc liên danh thực hiện theo quy trình như thế nào?

Quy trình thực hiện các dự án địa ốc

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với Dự án khu dân cư đường CSEDP tại phường Đông Vệ và phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), ngày 2/3/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chọn lọc (QĐ) số 706 danh mục dự án địa ốc có sử dụng đất cần chọn lọc nhà đầu tư. Sau đấy, ngày 8/9/216, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển tại QĐ số 3420.

Ngày 13/9/2016, Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển chọn lọc nhà đầu tư theo QĐ 76, đồng thời tin tức mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu theo quy định. Ngày 22/9/2016, Công ty CP Tập đoàn thi công Miền Trung mua hồ sơ dự tuyển, ngày 24/10/2016 Công ty nộp hồ sơ dự tuyến cho Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất tỉnh.

Ngày 25/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển tại văn bản số 5026. Ngày 30/11/2016, Trung tâm cách tân và phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 92 phê duyệt kết quả sơ tuyển. Đến ngày 4/1/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 23 phê duyệt có kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư; Ngày 2/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 2764 phê duyệt hồ sơ đề nghị. Sau đấy, cty nhận được thư mời nhà đầu tư mua hồ sơ đề nghị và mua hồ sơ đề nghị HSYC. Ngày 11/9/2017, cty nộp hồ sơ đề nghị.

Đến ngày 1/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định kết quả lựa chòn nhà đầu tư tại văn bản số 5237. Sau đó, ngày 9/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ phê duyệt kết quả chọn lọc nhà đầu tư; Ngày 15/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ 4554 giao đất cho cty…

Đối với Dự án khu thành phố mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải (TP Thanh Hóa), ngày 19/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt QĐ số 2578 danh mục dự án địa ốc có sử dụng đất cần chọn lọc nhà đầu tư. Ngày 9/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển chọn lọc nhà đầu tư tại QĐ số 4285. Ngày 3/4/2018, Sở Xây dựng tin tức mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu số 61.

Ngày 11/4/2018, Công ty CP Tập đoàn thi công Miền Trung mua hồ sơ dự sơ tuyển; Ngày 11/5/2018, Công ty nộp hồ sơ dự sơ tuyển cho Sở Xây dựng. Ngày 28/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển tại văn bản số 2525. Sau đấy, ngày 4/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành chọn lọc số 2051 phê duyệt kết quả sơ tuyển. Ngày 11/6/2018, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đăng tải tin tức kết quả sơ tuyển. Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 2305 phê duyệt có kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư.

Đến ngày 3/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh hóa ban hành QĐ số 2954 phê duyệt hồ sơ đề nghị. Sau đó, cty nhận được thư mời nhà đầu tư mua hồ sơ đề nghị và ngày 14/9/2018, cty nộp hồ sơ đề nghị. Ngày 10/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định kết quả chọn lọc nhà đầu tư tại văn bản số 5375. Ngày 16/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành QĐ số 4010 phê duyệt kết quả chọn lọc nhà đầu tư.

Đối với Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, theo bề ngoài hợp đồng BT (thi công-chuyển giao-PV), ngày 26/3/2007, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án địa ốc đầu tư bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa truyền thống Thái miếu nhà Lê. Ngày 14/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có QĐ số 889 phê duyệt đề xuất dự án địa ốc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo bề ngoài BT. Ngày 20/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có QĐ số 1239 phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án địa ốc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo bề ngoài hợp đồng BT.

Ngày 14/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh có QĐ số 4333 phê duyệt báo cáo tìm hiểu khả thi dự án địa ốc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo bề ngoài BT. Đến ngày 4/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 4652 phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển chọn lọc nhà đầu tư thực hiện dự án địa ốc bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo bề ngoài BT.

Ngày 11/4/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 1267 phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa) theo bề ngoài BT. Ngày 2/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có QĐ số 1557 phê duyệt có kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư thực hiện Dự án; Ngày 1/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có QĐ số 2034 phê duyệt hồ sơ đề nghị chọn lọc nhà đầu tư thực hiện Dự án trên theo bề ngoài BT. Đến ngày 9/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 3015 phê duyệt kết quả chọn lọc nhà đầu tư thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa theo bề ngoài BT…

Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa: Không ưu ái nhà thầu

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tập đoàn thi công Miền Trung cho rằng, toàn bộ các dự án địa ốc do Tập đoàn thực hiện đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu thầu rộng thoải mái quốc tế theo phương thức hai GĐ hai túi hồ sơ. Quá trình tổ chức đấu thầu được thực hiện công khai, minh bạch, chắc chắn tính tranh giành, công bằng đối với toàn bộ các nhà đầu tư; Tuân thủ đúng các quy định của Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật đất đai ngày 29/11/2013; Luật nhà ở ngày 25/11/2014; Luật kinh doanh BĐS ngày 25/11/2014; Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Các văn bản chỉ dẫn có liên quan và được đăng tải rộng thoải mái trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo Đấu thầu hay trên các phương tiện tin tức đại chúng khác.

Quá trình thực hiện các dự án địa ốc nêu trên, được Tập đoàn tham dự đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hay là thành viên liên danh nhằm chắc chắn cung cấp được các tiêu chí phân tích của hồ sơ mời thầu. Đồng thời đề xuất các biện pháp khả thi để thực hiện dự án địa ốc. Việc Tập đoàn thi công Miền Trung trúng thầu các dự án địa ốc là hoàn toàn dựa vào năng lực của Tập đoàn mà không có bất kỳ sự “ưu ái” nào cả.

Đề cập về vấn đề này, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, không có chuyện tỉnh Thanh Hóa ưu ái nhà đầu tư mà vi phạm các quy định đấu thầu. Nếu phát hiện có những sai phạm trong các bước đấu thầu ở các dự án địa ốc, cơ quan công dụng sẽ vào cuộc, xử lý ngay. Thực tế, nhiều dự án địa ốc BT, sau vòng sơ tuyển, chỉ có một hoặc rất ít công ty có đủ năng lực để tham dự. Thế nên, sau vòng sơ tuyển đấu thầu tranh giành, chỉ còn một công ty thì theo quy định sẽ có chọn lọc chỉ định nhà đầu tư. “Các dự án địa ốc chỉ định thầu chỉ trong trường hợp đối với các dự án địa ốc cấp bách như xử lý sự cố đê điều, an toàn quốc phòng… thì cơ quan công dụng sẽ căn cứ vào năng lực của các đơn vị để chỉ định thầu”, vị này lý giải.

Diaoconline.vn – Theo Báo TPO

Xem thêm tin tức tại đây Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: