Thanh Hoá rà soát các dự án đổi đất lấy hạ tầng

Người dân Thủ Thiêm đề nghị hoán đổi đất bị cưỡng chế
‘Băm nát’ di tích thắng cảnh hồ Tuyền Lâm
Lách luật nhượng dự án bị thu hồi ở Khánh Hòa?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo giao các đơn vị tính năng có liên quan thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại tất cả các dự án địa ốc đầu tư theo bề ngoài PPP, Hợp đồng BT.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 12 dự án địa ốc triển khai thực hiện theo bề ngoài PPP, Hợp đồng BT sử dụng quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư.

Tỉnh Thanh Hóa đề nghị rà soát lại các dự án địa ốc PPP, Hợp đồng BT.

Trong đó, có 4 dự án địa ốc ký hợp đồng và triển khai xây trước ngày 1/1/2018 (3 dự án địa ốc đã được giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư, 1 dự án địa ốc chưa được giao đất thanh toán cho Nhà đầu tư); 2 dự án địa ốc ký hợp đồng sau ngày 1/1/2018; 1 dự án địa ốc đang đàm phán hợp đồng; 1 dự án địa ốc đã có kết quả sơ tuyển; 4 dự án địa ốc đã được chọn lọc chủ trương đầu tư.

Để chắc chắn việc triển khai thực hiện các dự án địa ốc đầu tư theo bề ngoài PPP, Hợp đồng BT theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án địa ốc đầu tư, xây công trình theo bề ngoài hợp đồng xây – chuyển giao.

Trên cơ sở tham mưu của Sở KH-ĐT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, đối với các dự án địa ốc đã ký hợp đồng trước ngày 1/1/2018 và đang xây: Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định (khi hoàn thành công trình).

Đối với các dự án địa ốc đã ký hợp đồng sau ngày 1/1/2018, đề nghị các đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng (Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn, Ban quản lý dự án địa ốc đầu xây công trình dân dụng và công nghiệp), phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát lại các nội dung của hợp đồng, chắc chắn tuân thủ Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đất đai, Luật Ngân sách và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp nội dung hợp đồng thích hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện thanh toán theo quy định của hợp đồng; trường hợp có nội dung chưa thích hợp với các quy định của pháp luật thì phải đàm phán, điều chỉnh lại nội dung hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hóa hiện có 12 dự án địa ốc triển khai thực hiện theo bề ngoài PPP, Hợp đồng BT sử dụng quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án địa ốc.

Đối với các dự án địa ốc đang đàm phán hợp đồng, đề nghị đơn vị được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng (Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa), phối hợp với các đơn vị liên quan đàm phán với Nhà đầu tư để chắc chắn việc triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh Hóa hiện có 12 dự án địa ốc triển khai thực hiện theo bề ngoài PPP, Hợp đồng BT sử dụng quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án địa ốc.

Việc thanh toán quỹ đất của dự án địa ốc sẽ được thực hiện khi có Nghị định chỉ dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 được ban hành.

Đối với các dự án địa ốc đã chọn lọc chủ trương đầu tư và chưa chọn lọc Nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện rà soát các nội dung của dự án địa ốc khi tổ chức thẩm định, chọn lọc Nhà đầu tư, chắc chắn thích hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại tất cả các dự án địa ốc đầu tư theo bề ngoài PPP, Hợp đồng BT và báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/3/2019.

Blog.webb.vn – Theo Dân trí

Xem thêm tin tức tại đây Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: