Xử lý loạt vấn đề bất ổn trên thị trường

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 35.200 tỷ đồng trong tháng cuối năm 2018
Dời dân ở chung cư nghiêng 45 cm
Địa ốc khu Nam Tp.HCM: Thị trường căn hộ đang phân hóa rõ nét

Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách bán hàng nhà ở và phân khúc BDS vừa đưa ra kế hoạch vận hành năm 2018. Theo đấy, vận hành sẽ tập trung vào đề án phân tích tình hình, dự đoán xu hướng trung hạn cũng như đề xuất 1 vài biện pháp, cơ chế để thúc đẩy phân khúc BDS phát triển lành mạnh. Trong đấy, các phân khúc Condotel, officetel được đưa vào trọng tâm kế hoạch vận hành.Hàng loạt vấn đề mới nổi như quản lý Condotel, officetel được đưa vào kế hoạch hành động nhà ở và phân khúc BDS 2018. Ảnh: PV

Theo kế hoạch này, 1 vài thành viên của Ban chỉ đạo thuộc Bộ Xây dựng sẽ chủ trì thi công dự thảo Luật Sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Xây dựng Nhà ở, Quy hoạch Đô thị và Kinh doanh BDS; Chủ trì thực hiện chọn lọc của Thủ tướng phê duyệt bổ sung 1 số cơ chế đầu tư, thi công cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ, sạt lở ĐBSCL GĐ 2 kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020. Đồng thời thực hiện chọn lọc của Thủ tướng về đề án phân tích tình hình, dự đoán xu hướng trung hạn cũng như đề xuất 1 vài biện pháp, cơ chế để thúc đẩy phân khúc BDS phát triển lành mạnh.

Cũng theo kế hoạch trên, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chủ trì thực hiện thông tư giải đáp 1 số quy định về quản lý nhà ở cũ thuộc có Nhà nước; Nghiên cứu trình Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giải đáp chọn lọc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, khắc phục các vướng mắc để đẩy mạnh đầu tư nhà ở xã hội; chế tài xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đấy có chế tài xử lý vi phạm về quản lý sử dụng nhà ở xã hội, hạn chế việc lợi dụng chính sách bán hàng ưu đãi của Nhà nước. “Ban chỉ đạo cần giải đáp việc giao nộp quỹ đất, quỹ nhà hoặc nộp tiền từ quy mô đất 20% thi công nhà ở xã hội ở 1 vài dự án thương mại; Nghiên cứu thi công đề án an ninh kinh tế trong lĩnh vực nhà ở và phân khúc BDS chắc chắn an sinh xã hội; Đồng thời nghiên cứu kỹ thi công dự thảo đề án quản lý, phát triển quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ GĐ 2017-2021” – Kế hoạch hành động nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, việc đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý về sử dụng tài sản công… sẽ được đã đi vào hoạt động trong quý III/2018; Việc nghiên cứu kỹ thi công dự thảo để trình Chính phủ phê duyệt chọn lọc sửa đổi bổ sung chọn lọc 105 chuẩn bị đã đi vào hoạt động trong quý IV/2018; Việc đôn đốc thực hiện, phân tích tổng kết và đề xuất mở rộng ở 1 vài địa phương.

Đối có việc triển khai đôn đốc việc thực hiện Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BDS; Thực hiện tái cơ cấu phân khúc BDS, gắn có thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, độc đáo là nhà ở xã hội, khắc phục sự lệch pha về quan hệ cung cầu, phong phú hóa phân khúc BDS nhà ở, phát triển mạnh về phân khúc nhà xã hội cho thuê… được thực hiện GĐ từ năm 2018 đến 1 vài năm thứ hai.

Đối có thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, công việc đưa giao là chủ trì thực hiện 1 số văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi Luật Đất đai, nghị định, 1 vài thông tư) để giải đáp thi hành Luật Đất đai liên quan đến resort, condotel, officetel và nhà phố thương mại.

Ngoài ra, đơn vị này chủ trì thực hiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27.4.2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất.

Cũng theo kế hoạch này, thành viên Ban Chỉ đạo thuộc Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo đã đi vào hoạt động khuôn khổ pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công và 1 vài văn bản giải đáp thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Bên cạnh đấy triển khai nghiên cứu kỹ việc bổ sung quy định liên quan đến chính sách bán hàng tài chính về đất đai đối có dự án thi công, kinh doanh công trình resort, condotel, officetel, nhà phố thương mại.

Thành viên Ban Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì nghiên cứu kỹ thi công dự thảo và trình Chính phủ phê duyệt Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 105/2007/QQĐ-TTg ngày 13.7.2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng chính sách bán hàng tài chính nhà ở quốc gia đến năm 2020. Thời gian đã đi vào hoạt động quý IV/2018. Đồng thời, thành viên Ban Chỉ đạo NHNN có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc cho vay của 1 vài tổ chức tín dụng thực hiện 1 vài chương trình nhà ở, tổng dư nợ cho vay trên phân khúc BDS và nợ xấu trong cho vay BDS. Kiểm soát nghiêm ngặt tình hình cấp tín dụng đối có 1 vài lĩnh vực BDS chắc chắn an toàn cho toàn hệ thống.

Blog.webb.vn – Theo Lao động

Xem thêm tài liệu ở đấy Blog Webb.vnBlog Webb.vn

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: